תחומי הדעת

 מקצעות הליבה |

 

 • הבעה עברית | 2 יח"ל | בכיתה י"א.
 • ספרות | 2 יח"ל | בכיתה י"א.
 • תנ"ך | 2 יח"ל | בכיתה י"ב.
 • היסטוריה | 2 יח"ל | בכיתה י"א.
 • אזרחות | 2 יח"ל | בכיתה י"ב.
 • מתמטיקה | 5/4/3 יח"ל | בכיתות י"א-י"ב.
 • אנגלית | 5/4/3 יח"ל | בכיתות י"א-י"ב.
 • חינוך גופני | ציון פנימי עובר הוא תנאי לקבלת תעודת בגרות.

 

מקצועות מורחבים |

 

 • תיאטרון | 5 יח"ל.
 • אגרו-אקולוגיה | 5 יח"ל.
 • מחשבת ישראל | 5 יח"ל.
 • אמנות | 5 יח"ל.
 • חינוך גופני | 5 יח"ל.
 • כימיה | 5 יח"ל.
 • גיאוגרפיה אדם וסביבה | 5 יח"ל.
 • פיזיקה | 5 יח"ל.
 • ביולוגיה | 5 יח"ל.
 • מדעי החברה | 5 יח"ל.
 • עומקים (עבודות גמר) | 5 יח"ל.