זמני שיעור

זמני שיעור

מצורף לוח זמני השיעור של בית הספר

שיעור

משעה

עד שעה

בוקר טוב
8:35
8:45
שיעור 1
8:45
9:25
שיעור 2
9:25
10:10
הפסקה
10:10
10:30
שיעור 3
10:30
11:15
שיעור 4
11:15
12:00
הפסקה
12:00
12:10
שיעור 5
12:10
12:55
שיעור 6
12:55
13:35
הפסקה
13:35
13:55
שיעור 7
13:55
14:35
שיעור 8
14:35
15:15
שיעור 9-10
15:20
16:35