בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

ניבים ומטבעות לשון

 

אינו יודע צורת אלף- בור ועם הארץ

לא מצא את ידיו ורגליו - לא הבין דבר , לא התמצא 

לא ידע בין ימינו לשמאלו - לא מתמצא , לא יודע כלום

נשגב מבינתו - הדבר למעלה משכלו, קשה לא להבין את הדבר