בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

חדש על המדף

עידכון ספרים שהגיעו לאחרונה לספריה
מס. מחבר הערות הורדה
1. דור
89088 Bytes
2. ספרייה רשימת סרטי די.וי.די הנמצאים בספרייה
227482 Bytes
3. דליה רשימת ספרי קריאה חדשים מהתאריכים 01.04.03-30.11.03
108112 Bytes
4. דליה רשימת ספרי עיון חדשה מהתאריכים 01.04.03-30.11.03
168735 Bytes
5. ספורת ספרי קריאה שנתקבלו מהתאריכים 01/02/03 עד 24/03/03
88576 Bytes
6. ספרי עיון ספרי עיון שנתקבלו בין התאריכים 01/02/03- 24/03/03
23552 Bytes
7. דליה מבחר ספרי עיון חדשים לעיונכם
123011 Bytes
8. דליה רשימת ספרי קריאה שהגיעו לספריה
בין התאריכים 10/02 - 01/03

106168 Bytes