בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

דפי נתונים

בתיקיה זו תמצאו דפי נתונים מצונזרים לחוברת הפרויקט
מס. מחבר הערות הורדה
1. 74573
62806 Bytes
2. 7476
59415 Bytes
3. 74244
20296 Bytes
4. ADC0804
57595 Bytes
5. ADC0808
75090 Bytes
6. AT89C51
74635 Bytes
7. AT89C2051
98935 Bytes
8. DAC08
52568 Bytes
9. DS12887
307651 Bytes
10. 6264
40371 Bytes
11. PHOTOTRANSISTOR
1193698 Bytes
12. L293
58155 Bytes
13. IR TRANSMITER
501454 Bytes
14. LM339
55528 Bytes
15. LM358
134588 Bytes
16. LM741
30552 Bytes
17. MAGNETIC CARD READER
421547 Bytes
18. MAX232
41761 Bytes
19. 74138
27614 Bytes
20. NE555
135141 Bytes
21. SRF04
95232 Bytes
22. SRF04
149959 Bytes
23. UCN5804
58052 Bytes
24. ULN2003
29027 Bytes
25. 28C64
34780 Bytes
26. 74C922
56403 Bytes
27. ISD2560
1468948 Bytes