בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

2007 גיבוש שכבה ז

פעילות ODT פעילות אתגרית הנערכת מחוץ לכיתה במטרה להעצים את היכולות העצמיות של כל תלמיד ובמקביל לחזק את עבודת הצוות. פעילות ראשונה מסוג זה נערכה לשכבה ז . צילומים מיום אתגרי שכזה.
803
[803]
789
[789]
792
[792]
734
[734]
766
[766]
800
[800]
799
[799]
807
[807]
750
[750]
794
[794]