בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

תכנית לימודים מגמת פיסיקה

תוכניות הלימודים במכניקה ופיזיקה - תשסז
מס. מחבר הערות הורדה
1. יוסי דגן תכנית לימודים במכניקה - שכבה י
30720 Bytes
2. יוסי דגן תכנית לימודים לתלמידי פיסיקה יב -תשסז
26624 Bytes