בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

מעבדה

מס. מחבר הערות הורדה
1. אלי פלח דרישות מעבדה 2016
36352 Bytes
2. אלי פלח אנזימים ונשימה תאית
67584 Bytes
3. אנזימים במעבדה
1478144 Bytes
4. אלי הכנה לשאלות מעבדה לבגרות
2587136 Bytes
5. אלי פלאח קצת מידע על שמרים
33269 Bytes
6. אלי פלאח השפעת מיץ הלימון על השחמת התפוח
15847 Bytes
7. אלי אנזימים ונשימה תאית
26023 Bytes
8. אלי פלאח מידע על שמרים
33225 Bytes
9. אלי מיהול תמיסות
2171227 Bytes
10. אלי חוט דנטלי
65024 Bytes
11. אלי מעבדה פפסיו
380416 Bytes
12. אלי פלח רעיון ריכוז תמיסה
595704 Bytes
13. תיאור מורפולוגי של הצמח
10498048 Bytes
14. אלי פלח מצגת גרפים
392192 Bytes