בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

מסע לארץ ישראל תשס"ו

המסע לארץ ישראל יצא בהשתתפות 28 תלמידים. היום הראשון היה באזור הגליל המוריק(לחלק מהתלמידים היה עודף טבע) ביקרנו בציפורי ,בירת ישראל בתקופת המשנה,עלינו לגלבוע ואפילו מצאנו פריטים בודדים של אירוס הגלבוע. ביום השני שהינו בירושליים שהיתה רוחנית במיוחד. ביום השלישי ביקרנו במיני ישראל ובתל אביב כשקינחנו בהצגהבתיאטרון הבימה "שלמה המך ושלמי הסנדלר)
הסבר על ציפורי בגדולתה
[הסבר על ציפורי בגדולתה]
מקשיבים להסבר על מערכת המים
[מקשיבים להסבר על מערכת המים]
מהצריך כדי שציפורי תקבל מעמד של עיר? מערכת מים
[מהצריך כדי שציפורי תקבל מעמד של עיר? מערכת מים]
מאגרי המים של ציפורי
[מאגרי המים של ציפורי ]
נופי גולן בתוך המאגר
[נופי גולן בתוך המאגר]
בין יתר כישוריו המופלאים,עמי התגלה כתופס נחשים
[בין יתר כישוריו המופלאים,עמי התגלה כתופס נחשים]
נוף הגליל ממרומי המצודה בציפורי
[נוף הגליל ממרומי המצודה בציפורי]
מגיעים לגלבוע למרומי הר שאול,הנוף הוא נוף עמק חרוד
[מגיעים לגלבוע למרומי הר שאול,הנוף הוא נוף עמק חרוד]
אומן בטבע, כל שנה נקצר הציור ובא אחר במקומו,בתמונה-שוליית הקוסם.
[אומן בטבע, כל שנה נקצר הציור ובא אחר במקומו,בתמונה-שוליית הקוסם.]
דף הבא >>