בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

ליצני החצר

מס. מחבר הערות הורדה
1. אפרת שרביט שאלת בגרות
31744 Bytes
2. ציפי וסרמן דמות השופט ברומאן
27136 Bytes
3. ציפי וסרמן הקשר של שם הרומן עם היצירה ותפקידיו
16765 Bytes
4. ציפי וסרמן דמויות ברומן ליצני החצר
51200 Bytes
5. ציפי וסרמן סיכום הרומן
43008 Bytes