בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

בונים מולקולות

כיתה יא' לומדת בכימיה לבנות מולקולות. הבניית נעשית במחשב ותוצאת הבנייה- הדמיה.
תחילת הדרך
[תחילת הדרך]
דף מטלות לבניית הדמיות
[דף מטלות לבניית הדמיות]
הדמיה בפעולה
[הדמיה בפעולה]
הדמיה של מולקולה
[הדמיה של מולקולה]