בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

כיתה יב' פסיכולוגיה

 

[הגדל תמונה]

תוכנית הלימודים בפסיכולוגיה

מדעי החברה כיתה יב' – תש"ע

מטרות התכנית:

  1. רכישת ידע תיאורטי רחב ומגוון מתחומי הדעת של הפסיכולוגיה.
  2. פיתוח חשיבה מדעית.
  3. פיתוח היכולת היישומית באמצעות יצירת קשר בין הרמה התיאורטית-המחקרית לבין אירועים ותופעות בחיי הפרט והחברה.
  4. פיתוח לומד עצמאי, בדגש על למידת חקר.

ספרי הלימוד (3): מפגשים עם הפסיכולוגיה – פסיכולוגיה חברתית, התפתחותית, חלק א+ב

להלן פירוט הנושאים שיילמדו במהלך השנה, כולל משך ההוראה הצפוי לכל יחידת הוראה והנושאים המרכזיים שיילמדו במסגרתה:

-          הצגת עבודת המחקר במדעי החברה (בהיקף של 1 יח"ל) וניתוח דרישותיה

(הלימוד יימשך כשבועיים – בספטמבר ולאחר מכן תמשך ההנחיה באופן פרטני)

פירוט בנוגע ליח' החמישית במדעי החברה – במסמך נפרד.

-          תיאוריות בפסיכולוגיה התפתחותית (הלימוד יימשך כחודשיים – ספטמבר-נובמבר)

o       בעיות יסוד בהתפתחות

o       תיאוריית ההתפתחות של פיאז'ה

o       התפתחות האישיות על פי אריקסון

-     למידה (הלימוד יימשך כחודשיים – דצמבר-פברואר)

o       הגדרת המושג למידה

o       למידה על ידי התניות

o       למידה על ידי חיקוי

o       גישות קונטיביות ללמידה

-          חזרה קצרה וממוקדת על הנושאים שנלמדו בכיתות י' ויא' :

o       מבוא לפסיכולוגיה

o        לחץ

o        פסיכולוגיה חברתית

o       אישיות

o       הנעה
מבנה הציון
:   20% הערכת המורה, 60% ציוני המבחנים ו-20% ציוני תרגילים, עבודות ובחנים.

בהצלחה, מירב פלד