בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

כיתה יא' פסיכולוגיה

 

[הגדל תמונה]

תוכנית הלימודים לשכבה יא לשנת הלימודים תש"ע
מטרות התכנית:
רכישת ידע תיאורטי רחב ומגוון מתחומי הדעת של הפסיכולוגיה.
פיתוח חשיבה מדעית.
פיתוח היכולת היישומית באמצעות יצירת קשר בין הרמה התיאורטית-המחקרית לבין אירועים ותופעות בחיי הפרט והחברה.
הבנת מקומה של הפסיכולוגיה בין מדעי החברה.
ספר הלימוד: מפגשים עם הפסיכולוגיה חלק א+ב 

להלן פירוט הנושאים שיילמדו במהלך השנה, כולל משך ההוראה הצפוי לכל יחידת הוראה והנושאים המרכזיים שיילמדו במסגרתה:

 -          מבוא – הפסיכולוגיה כמדע (הלימוד יימשך כחודש – ספטמבר)

o       הגדרת הפסיכולוגיה ותחומי עיסוקיה המדעיים

o       מושג מדע

o       אסכולות בפסיכולוגיה בראייה היסטורית

 -          למידה (הלימוד יימשך כחודשיים – אוקטובר-דצמבר)

o       הגדרת המושג למידה

o       למידה על ידי התניות

o       למידה על ידי חיקוי

o       גישות קונטיביות ללמידה 

-          אישיות (הלימוד יימשך כשלושה חודשים – ינואר-מרץ)

o       התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד

o       תיאוריית הלמידה החברתית של בנדורה

o       התיאוריה הפנומולוגית של רוג'רס 

-          לחץ (הלימוד יימשך כשלושה חודשים – אפריל-יוני)

o       לחץ ומודלים המסבירים אותו

o       דרכי התמודדות עם מצבי לחץ

o       אישיות ולחץ

מבנה הציון:   20% הערכת המורה, 60% ציוני המבחנים ו-20% ציוני תרגילים, עבודות ובחנים.

בהצלחה,  מירב פלד