בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

מערכות ותהליכים

מס. מחבר הערות הורדה
1. מערכת הגנה וחיסון חלק פרק 1
2756915 Bytes
2. מערכת הגנה וחיסון חלק א 1
2756914 Bytes
3. מערכת הגנה וחיסון חלק ב
1894328 Bytes
4. מערכת ההגנה והחיסון - חלק ג
2782165 Bytes
5. מערכת ההגנה והחיסון חלק ד
1098268 Bytes
6. מנגנוני הגנה בצמחים
2980645 Bytes
7. תהליך הנשימה התאית
2685147 Bytes
8. מערכת הנשימה חלק א
2109827 Bytes
9. מערכת הנשימה ב
2567978 Bytes
10. מערכת הנשימה חלק ג
1883398 Bytes
11. ויסות טמפרטורת הגוף
3266379 Bytes
12. מערכת ההפרשה חלק א
3079192 Bytes
13. מערכת ההפרשה חלק ב
2299957 Bytes
14. רקמת הדם
2237220 Bytes
15. מערכת הלימפה
1201991 Bytes
16. מערכת ההובלה - חלק ב
3113227 Bytes
17. מערכת ההובלה - חלק א
3164921 Bytes
18. הובלה בצמח חלק א
5520005 Bytes
19. הובלה בצמח -חלק ב
3205509 Bytes
20. הובלה בצמח- חלק ג
5283643 Bytes