בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

עתידים 2014

מס. מחבר הערות הורדה
1. צוות הפרוייקט מצגת חשיפה לפרויקט קדם עתידים
3296768 Bytes
2. צוות הפרויקט שיחת פתיחה לפני ההורים בנוגע לקדם עתידים
16376 Bytes