בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

חומרים הקשורים לגוונים-תשעה

מס. מחבר הערות הורדה
1. מצגת המסבירה את הלימודים בגוונים
572486 Bytes
2. הצוות המוביל אגרת ראשונה להורים
720944 Bytes
3. הצוות המוביל אגרת שנייה להורים
1434809 Bytes
4. הצוות המוביל אגרת שלישית להורים
703551 Bytes
5. הצוות המוביל מצגת להורים
592133 Bytes
6. הצוות המוביל תודה להורים
595928 Bytes