בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

שכבה יב

 

ראשון 18/5

שני 19/5

שלישי 20/5

רביעי 21/5

חמישי 22/5

שישי 23/5

מתכונת במתמטיקה 1+2+3

אומנות 3+4+5

 

חופשת ל"ג בעומר

תנ"כ יב'/1 1+2+3

אומנות – 1+2

בגרות בתקשורת עיוני משעה 12:00 – 15:00

כימיה – הגשת תיק עבודות עד השעה 10:30 למעבדה לאלי.

במתמטיקה תגבורים בספריה.

בגרות במתמטיקה

משעה 13:00

תנ"כ – יב'/ 3

09:00 – 13:00

ראשון 25/5

שני 26/5

שלישי 27/5

רביעי 28/5

חמישי 29/5

שישי 30/5

תגבור תנ"כ עולים 09:00 – 13:00 עידן + ארטיום

בגרות בתנ"כ בשעה 15:00

מתכונת עולים בלשון 1+2+3

 

כימיה+ספורט+פיסיקה יום מרוכז 9:00 -12:00

מתכונת: פסיכולוגיה+אגרואקולוגיה1+2+3

בגרות בכימיה בעל-פה משעה 09:00- 13:00

אומנות – 4+5+6

בקרה ב' – 1+2

תיאטרון – 7+8

בגרות באגרואקולוגיה

בעל-פה 09:00 – 11:00

ראשון 1/6

שני 2/6

שלישי 3/6

רביעי 4/6

חמישי 5/6

שישי 6/6

מתכונת באומנות+ביולוגיה+ תקשורת מעשי+גיאוגרפיה

שעות 1+2+3

 מבחן בתיאטרון 1+2+3

אומנות– 1+2 החזרת מתכונות, 3+4 סידור חדר אומנות.

תיאטרון – תגבור 3+4

כימיה – תגבור 5+6+7+8

חופשת שבועות

 

חופשת שבועות

חופשת שבועות

ראשון 8/6

שני 9/6

שלישי 10/6

רביעי 11/6

חמישי 12/6

שישי 13/6

מתכונת בכימיה 1+2+3

ספורט +פיסיקה יום מרוכז 09:00 – 12:00

בגרות בגיאוגרפיה+ פסיכולוגיה +

אגרואקולוגיה + אומנות

מועדי הבגרויות באתר בי"ס

תיאטרון: תגבור

 9:00 – 13:00

תיאטרון: תגבור 8:30-12:00

בקרה ב'- 1+2

בקרה א – 3+4

 

בגרות בתקשורת מעשי

09:00

מתכונת בכימיה לשחף + עדן יב'/5

ראשון 15/6

שני 16/6

שלישי 17/6

רביעי 18/6

חמישי 19/6

בקרה א' + ב'- 1+2

אלקטרוניקה: מתכונת פרוייקטיםן + בקרה

1+2+3

ספורט 1+2+3

מתכונת בתיאטרון 1+2+3

בגרות באלקטרוניקה 1+2+3

בגרות בכימיה משעה 14:30

ראשון 22/6

שני 23/6

שלישי 24/6

רביעי 25/6

חמישי 26/6

חזרה גנראלית

ערב מסיבת סיום יב'

מתכונת בפיסיקה 1+2+3

תיאטרון – החזרת מתכונות 1+2+3+4

מתכונת בספורט 1+2+3

תיאטרון – טיול לתל-אביב.

ראשון 29/6

 

שני 30/6

שלישי 1/7

רביעי 2/7

חמישי 3/7

בגרות בפיסיקה בשעה 09:00

בגרות בספורט בשעה 09:00