בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

שכבה ט

 

,

יום

ת.לועזי

ת. עברי

ט1

ט2

ט3

ט4

ט5

ראשון

6/10

ב' חשוון

שני

7/10

ג' חשוון

שלישי

8/10

ד' חשוון

רביעי

9/10

ה' חשוון

חמישי

10/10

ו' חשוון

שישי

11/10

ז' חשוון

שבת

12/10

ח' חשוון

ראשון

13/10

ט' חשוון

סדנת מיון עתידים

שני

14/10

י' חשוון

שלישי

15/10

יא' חשוון

רביעי

16/10

יב' חשוון

יום הזיכרון ליצחק רבין

חמישי

17/10

יג' חשוון

שישי

18/10

יד' חשוון

שבת

19/10

טו' חשוון

ראשון

20/10

טז' חשוון

שני

21/10

יז' חשוון

מבחן מת"מ

שלישי

22/10

יח' חשוון

רביעי

23/10

יט' חשוון

מבחן אנגלית

חמישי

24/10

כ' חשוון

שישי

25/10

כא' חשוון

שבת

26/10

כב' חשוון

ראשון

27/10

כג' חשוון

מבחן מדעים

מבחן מדעים

מבחן מדעים

 

 

שני

28/10

כד' חשוון

 

 

 

מבחן מדעים

מבחן מדעים

שלישי

29/10

כה' חשוון

יום ספורט 12:00-15:00

רביעי

30/10

כו' חשוון

מבחן בספרות

מבחן בספרות

חמישי

31/10

כז' חשוון

מבחן ספרות

מבחן ספרות

מבחן ספרות

שישי

1/11

כח' חשוון

שבת

2/11

כט' חשוון

ראשון

3/11

ל' חשוון

מבחן בתנ"ך

מבחן בתנ"ך

אזרחות

אזרחות

שני

4/11

א' כסלו

טיול יומי 1+ראש חודש במסגרת הטיול

שלישי

5/11

ב' כסלו

רביעי

6/11

ג' כסלו

אזרחות

 

מבחן בתנ"ך

מבחן בתנ"ך

חמישי

7/11

ד' כסלו

הסטוריה

 

מבחן בתנ"ך

 

 

שישי

8/11

ה' כסלו

שבת

9/11

ו' כסלו

ראשון

10/11

ז' כסלו

יום הזיכרון לדוד בן גוריון

שני

11/11

ח' כסלו

לשון

מבחן בהסטוריה

אזרחות

הסטוריה

שלישי

12/11

ט' כסלו

הסטוריה

רביעי

13/11

י' כסלו

 

חמישי

14/11

יא' כסלו

אזרחות

לשון

הסטוריה

ל

שישי

15/11

יב' כסלו

שבת

16/11

יג' כסלו

ראשון

17/11

יד' כסלו

יום תאיר

שני

18/11

טו' כסלו

 

לשון

שלישי

19/11

טז' כסלו

 

ג"ג

לשון

רביעי

20/11

יז' כסלו

ג"ג

 

 

חמישי

21/11

יח' כסלו

לשון

שישי

22/11

יט' כסלו

שבת

23/11

כ' כסלו

ראשון

24/11

כא' כסלו

תעופה

ג"ג

שני

25/11

כב' כסלו

תרבות ישראל

שלישי

26/11

כג' כסלו

 

ג"ג

ג"ג

 

רביעי

27/11

כד' כסלו

בוקר טוב בית ספרי + פעילות חנוכה שכבתית (3 שעותאחרונות)

חמישי

28/11

כה' כסלו

חנוכה

שישי

29/11

כו' כסלו

שבת

30/11

כז' כסלו

ראשון

1/12

כח' כסלו

שני

2/12

כט' כסלו

שלישי

3/12

ל' כסלו

רביעי

4/12

א טבת

חמישי

5/12

ב טבת

שישי

6/12

ג טבת

שבת

7/12

ד טבת

ראשון

8/12

ה טבת

שני

9/12

ו טבת

שלישי

10/12

ז טבת

רביעי

11/12

ח טבת

חמישי

12/12

ט טבת

שישי

13/12

י טבת

צום י' בטבת, יום זאב ז'בוטינסקי

שבת

14/12

יא טבת

ראשון

15/12

יב טבת

שני

16/12

יג טבת

שלישי

17/12

יד טבת

רביעי

18/12

טו טבת

חלוקת תעודות שליש א

חמישי

19/12

טז טבת

שישי

20/12

יז טבת

שבת

21/12

יח טבת

ראשון

22/12

יט טבת

שני

23/12

כ טבת

שלישי

24/12

כא טבת

רביעי

25/12

כב טבת

התנדבות

קבוצה בית ספרית

(נציג מכל כיתה)

חמישי

26/12

כג טבת

שישי

27/12

כד טבת

שבת

28/12

כה טבת

ראשון

29/12

כו טבת

שני

30/12

כז טבת

שלישי

31/12

כח טבת

רביעי

1/1/13

כט טבת

חמישי

2/1

א שבט

שישי

3/1

ב שבט

שבת

4/1

ג שבט

ראשון

5/1

ד שבט

שני

6/1

ה שבט

שלישי

7/1

ו שבט

רביעי

8/1

ז שבט

חמישי

9/1

ח שבט

שישי

10/1

ט שבט

שבת

11/1

י שבט

ראשון

12/1

יא שבט

שני

13/1

יב שבט

שכבת ט מארחת " כי האדם עץ השדה" בהפסקות גדולות ושיעורי חינוך של כיתות ביה"ס

טו' בשבט

שלישי

14/1

יג שבט

רביעי

15/1

יד שבט

חמישי

16/1

טו שבט

שישי

17/1

טז שבט

שבת

18/1

יז שבט

ראשון

19/1

יח שבט

שני

20/1

יט שבט

שלישי

21/1

כ שבט

רביעי

22/1

כא שבט

חמישי

23/1

כב שבט

שישי

24/1

כג שבט

שבת

25/1

כד שבט

ראשון

26/1

כה שבט

שני

27/1

כו שבט

שלישי

28/1

כז שבט

רביעי

29/1

כח שבט

חמישי

30/1

כט שבט

שישי

31/1

ל שבט

שבת

1/2

א אדר

ראשון

2/2

ב אדר

שני

3/2

ג אדר

פאנל מורים תלמידים (שעות תשיעית עשירית)

שלישי

4/2

ד אדר

חידון ג"ג שכבתי

רביעי

5/2

ה אדר

חמישי

6/2

ו אדר

שישי

7/2

ז אדר

שבת

8/2

ח אדר

ראשון

9/2

ט אדר

שני

10/2

י אדר

שלישי

11/2

יא אדר

רביעי

12/2

יב אדר

חמישי

13/2

יג אדר

שישי

14/2

יד אדר

שבת

15/2

טו אדר

ראשון

16/2

טז אדר

שני

17/2

יז אדר

טיול יומי 2

שלישי

18/2

יח אדר

חידון ג"ג מחוזי (אינשללה נציגים)

רביעי

19/2

יט אדר

חמישי

20/2

כ אדר

שישי

21/2

כא אדר

שבת

22/2

כב אדר

ראשון

23/2

כג אדר

שני

24/2

כד אדר

שלישי

25/2

כה אדר

רביעי

26/2

כו אדר

חמישי

27/2

כז אדר

תעודות שליש ב

שישי

28/2

כח אדר

שבת

1/3

כט אדר

ראשון

2/3

ל אדר

שני

3/3

א אדר ב

פעילות ראש חודש

שלישי

4/3

ב אדר ב

רביעי

5/3

ג אדר ב

חמישי

6/3

ד אדר ב

שישי

7/3

ה אדר ב

שבת

8/3

ו אדר ב

ראשון

9/3

ז אדר ב

שני

10/3

ח אדר ב

שלישי

11/3

ט אדר ב

רביעי

12/3

י אדר ב

חמישי

13/3

יא אדר ב

תענית אסתר

בבוקר – פעילות התנדבותית

בערב – מסיבת פורים

שישי

14/3

יב אדר ב

שבת

15/3

יג אדר ב

ראשון

16/3

יד אדר ב

פורים

שני

17/3

טו אדר ב

שלישי

18/3

טז אדר ב

רביעי

19/3

יז אדר ב

חמישי

20/3

יח אדר ב

שישי

21/3

יט אדר ב

שבת

22/3

כ אדר ב

ראשון

23/3

כא אדר ב

שני

24/3

כב אדר ב

שלישי

25/3

כג אדר ב

טיול שנתי שפלת יהודה

רביעי

26/3

כד אדר ב

חמישי

27/3

כה אדר ב

שישי

28/3

כו אדר ב

שבת

29/3

כז אדר ב

ראשון

30/3

כח אדר ב

שני

31/3

כט אדר ב

שלישי

1/4

א ניסן

טיול אביב

רביעי

2/4

ב ניסן

חמישי

3/4

ג ניסן

פעילות ראש חודש "זיכרון חרות ומשמעות"

שישי

4/4

ד ניסן

שבת

5/4

ה ניסן

ראשון

6/4

ו ניסן

חופשת

פסח

שני

7/4

ז ניסן

שלישי

8/4

ח ניסן

רביעי

9/4

ט ניסן

חמישי

10/4

י ניסן

שישי

11/4

יא ניסן

שבת

12/4

יב ניסן

ראשון

13/4

יג ניסן

שני

14/4

יד ניסן

ליל הסדר

שלישי

15/4

טו ניסן

רביעי

16/4

טז ניסן

חמישי

17/4

יז ניסן

שישי

18/4

יח ניסן

שבת

19/4

יט ניסן

ראשון

20/4

כ ניסן

שני

21/4

כא ניסן

שלישי

22/4

כב ניסן

רביעי

23/4

כג ניסן

חמישי

24/4

כד ניסן

שישי

25/4

כה ניסן

שבת

26/4

כו ניסן

ראשון

27/4

כז ניסן

שני

28/4

כח ניסן

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

שלישי

29/4

כט ניסן

רביעי

30/4

ל ניסן

חמישי

1/5

א אייר

שישי

2/5

ב אייר

שבת

3/5

ג אייר

ראשון

4/5

ד אייר

שני

5/5

ה אייר

יום הזיכרון לחללי צה"ל

שלישי

6/5

ו אייר

יום העצמאות

רביעי

7/5

ז אייר

חמישי

8/5

ח אייר

שישי

9/5

ט אייר

שבת

10/5

י אייר

ראשון

11/5

יא אייר

שני

12/5

יב אייר

שלישי

13/5

יג אייר

רביעי

14/5

יד אייר

חמישי

15/5

טו אייר

שישי

16/5

טז אייר

שבת

17/5

יז אייר

ראשון

18/5

יח אייר

ל"ג בעומר

שני

19/5

יט אייר

חופשת ל"ג בעומר

שלישי

20/5

כ אייר

רביעי

21/5

כא אייר

חמישי

22/5

כב אייר

שישי

23/5

כג אייר

שבת

24/5

כד אייר

ראשון

25/5

כה אייר

שני

26/5

כו אייר

שלישי

27/5

כז אייר

טיול יומי 3

רביעי

28/5

כח אייר

יום שחרור ירושלים

חמישי

29/5

כט אייר

שישי

30/5

א סיוון

שבת

31/5

ב סיוון

ראשון

1/6

ג סיוון

שני

2/6

ד סיוון

שלישי

3/6

ה סיוון

שבועות

רביעי

4/6

ו סיוון

חמישי

5/6

ז סיוון

שישי

6/6

ח סיוון

שבת

7/6

ט סיוון

ראשון

8/6

י סיוון

שני

9/6

יא סיוון

שלישי

10/6

יב סיוון

רביעי

11/6

יג סיוון

חמישי

12/6

יד סיוון

שישי

13/6

טו סיוון

שבת

14/6

טז סיוון

ראשון

15/6

יז סיוון

סמינר עמיתים "אלכוהול

שני

16/6

יח סיוון

 

שלישי

17/6

יט סיוון

יום טבע כייף

רביעי

18/6

כ סיוון

סמינר "בין המינים"

חמישי

19/6

כא סיוון

סיום שנה"ל תשע"ד – חלוקת תעודות שליש ג

שישי

20/6

כב סיוון

שבת

21/6

כג סיוון

ראשון

22/6

כד סיוון

שני

23/6

כה סיוון

שלישי

24/6

כו סיוון

רביעי

25/6

כז סיוון

חמישי

26/6

כח סיוון

שישי

27/6

כט סיוון

שבת

28/6

ל סיוון

ראשון

29/6

א תמוז

שני

30/6

ב תמוז