בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

טיפים והערות לבחינה

מס. מחבר הערות הורדה
1. איריס דף טיפים סופי כולל מבחן נוסף לתלמידי יא
80892 Bytes
2. איריס הארות לאנסין לתלמידי שכבה יא
15673 Bytes
3. איריס טיפים וחידודים בנושא הליבה - לתלמידי יא
21655 Bytes