בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

אלקטרוניקה ומחשבים ג

מס. מחבר הערות הורדה
1. שרה מבחן אלקטרוניקה 2000
197314 Bytes
2. שרה מבחן אלקטרוניקה 2001
353470 Bytes
3. שרה מבחן אלקטרוניקה 2002
345311 Bytes
4. מבחן אלקטרוניקה 2003
575436 Bytes
5. שרה מבחן אלקטרוניקה 2004
1488858 Bytes
6. שרה אלקטרוניקה ג- 2005
308465 Bytes
7. שרה אלקטרוניקה ג- 2006
314032 Bytes
8. שרה אלקטרוניקה ג- 2007
337356 Bytes
9. שרה אלקטרוניקה ג- 2008
643624 Bytes
10. שרה אלקטרוניקה ג- 2009
697072 Bytes
11. אלקטרוניקה ג- 2010
2157128 Bytes
12. שרה מבחן אלקטרוניקה 2011
1234314 Bytes