בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

גורמים אביוטים בבית גידול

מס. מחבר הערות הורדה
1. שחר ושי עבודה בביולוגיה
44117 Bytes
2. ליאור ורויטל טמפרטורה כגורם א-ביוטי
1518592 Bytes
3. שיר מים
368695 Bytes
4. חגית עבודה בביולוגיה
167486 Bytes
5. דוד ואור האור כגורם אביוטי
46268 Bytes