בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

אלקטרוניקה יא-פרויקטרון-קבצים

מס. מחבר הערות הורדה
1. שרה שרון רקע והסברים לפרויקטון - חשוב מאוד
563009 Bytes
2. שרה שרון רקע והסברים
686322 Bytes
3. שרה שרון פרויקטרון
6770805 Bytes