בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

בין רבייה לגנטיקה

מס. מחבר הערות הורדה
1. ענבל מודל האופרון
603136 Bytes
2. ענבל הנדסה גנטית- גנום ושימושים
6134272 Bytes
3. איריס השבחה ןטיפוח גידולים חקלאיים
2688512 Bytes
4. איריס מיטוזה ומיוזה
960000 Bytes