בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

בגרות יב-רבייה וגנטיקה

מס. מחבר הערות הורדה
1. ענבל מיקוד ממוקד ברבייה
86016 Bytes
2. ענבל מיקוד החומר בתורשה כולל עמודים במצגות
63488 Bytes
3. איריס הנדסה גנטית
45568 Bytes
4. איריס מבנה הביצה
49664 Bytes
5. איריס מוטגנים
84480 Bytes
6. איריס מיקוד הנושאים למבחן בתאריך ה-31-5
60416 Bytes
7. איריס עוברי עופות
50176 Bytes
8. איריס שאלות פתוחות בגנטיקה
252928 Bytes
9. איריס תאי גזע
53248 Bytes
10. איריס שאלות רב בררתיות חלבוןוד-נ-א
188416 Bytes
11. אריס גנום האדם
66048 Bytes