בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

מיקוד בגרות בביולוגיה בנושא ליבה 2015

מס. מחבר הערות הורדה
1. ענבל שאלות ובעיות בנושאי הליבה
190976 Bytes
2. ענבל סיכום אקולוגיה לפי תוכנית הלימודים
2218496 Bytes
3. ענבל סיכום גוף האדם על פי תוכנית הלימודים
1884160 Bytes