בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

הארות למבחן

מס. מחבר הערות הורדה
1. איריס הארות למבחן בנושא הליבה
41472 Bytes
2. ענבל ואיריס מושגים לקראת בחינת הבגרות הממוחשבת
44032 Bytes
3. ענבל ואיריס טיפים לקראת בחינת הבגרות
25088 Bytes