בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

בקרת גנים והנדסה גנטית

מס. מחבר הערות הורדה
1. איריס מתכונת עם תשובון
561095 Bytes
2. איריס טיפים ותובנות מהמתכונת בביולוגיה
17564 Bytes
3. איריס עוד על תאי גזע
53248 Bytes
4. איריס הנדסה גנטית
45568 Bytes
5. איריס תאי גזע
57856 Bytes
6. איריס הנדסה גנטית
50688 Bytes
7. ענבל מצגת תאי גזע
543744 Bytes
8. ענבל בקרת גנים
4461056 Bytes
9. איריס אופרון הלקטוז
113152 Bytes