בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

גוף האדם

מס. מחבר הערות הורדה
1. ענבל מערכת העיכול
5217505 Bytes
2. איריס גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס
5300736 Bytes
3. איריס שאלות חזרה על גוף האדם לבוגרי מגמה תלמידי י
98821 Bytes
4. מערכת ההגנה והחיסון
3690179 Bytes
5. מערכת העצבים
2883584 Bytes
6. רקמת הדם
2726632 Bytes
7. מערכת ההפרשה הפנימית
3255195 Bytes
8. מערכת ההובלה
5397599 Bytes
9. ענבל מערכת החיסון
1748480 Bytes
10. ענבל פתררון שאלון חזרה על מערכת הדם - חמבחן במסכם
78336 Bytes
11. מערכת הפרשה חיצונית
520192 Bytes
12. ענבל מערכת הנשימה בגוף האדם
3856896 Bytes
13. איריס וענבל ויסות חום הגוף
869888 Bytes
14. ענבל ואיריס גוף האדם- המאוסטזיס
1280512 Bytes