בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

ביולוגיה-כללי

מס. מחבר הערות הורדה
1. איריס שאלות מתוך הספר-גורמי מחלות ומנגנוני הגנה בבני אדם ובבעלי חיים
26624 Bytes
2. ענבל ואיריס הנחיות לעבודה עם אקסל
32768 Bytes
3. ענבל ואיריס טיפים לכתיבת ביבליוגרפיה
27136 Bytes
4. ענבל ואיריס מאפייני חיים
595456 Bytes
5. איריס וענבל מבננה בוסר לבננה בשלה
204800 Bytes