בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

התא

מס. מחבר הערות הורדה
1. ענבל נשימה תאית
3582327 Bytes
2. ענבל דף בנושא גודל התאים
96768 Bytes
3. ענבל ואיריס העברה דרך קרומים
1457152 Bytes
4. ענבל ואיריס מחומצות גרעין לחלבון
1005568 Bytes
5. ענבל ואיריס מוטציות
936960 Bytes
6. איריס וענבל קרום התא
23577088 Bytes
7. ענבל ואיריס מיתוזה
1171456 Bytes
8. ענבל ואיריס דנא וחלבון
3324928 Bytes