בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

קליטת תלמידי ח-2011

במסגרת קליטת כיתות ח מוזמנות כיתות ח משלושת בתי הספר המזינים לשני מפגשים. במפגש הראשון הנושא חשיפה למדעים (פיזיקה כימיה ביולוגיה איכות הסביבה), וארוחת בוקר מתובלת נימוסים אנגליים. במפגש השני הנושא חשיפה למגמות ( תיאטרון, תקשורת, אלקטרוניקה, אומנות, גיאוגרפיה, וספורט). ולקינוח פיתות בטבון. וגם היכרות עם בית הספר.