בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

קישורים לבגרות

 

קישורים לצפייה בהרצאות בנושא המים בישראל ומים במזרח התיכון.

מערכת המים בישראל: ללחוץ על הכינרת ומי התהום.

http://storage.cet.ac.il/video/Camtasia/Milhama/KitaYudBet/Sharona1/Sharona1.html

המים במזרח התיכון:

ללחוץ על מפעלי פיתוח באגן הפרת והחידקל.

http://storage.cet.ac.il/video/Camtasia/Milhama/KitaYudBet/GeoEranYuod_YodBet/GeoEranYuod_YodBet.html

חלק ב

עד לתת הפרק "הסהר הפורה"

http://storage.cet.ac.il/video/Camtasia/Milhama/KitaYudBet/GeoEranYuod_YodBet2/GeoEranYuod_YodBet2.html

מצגת למים במזרח התיכון

http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7225/85289/Forum85289M223I0.ppt

מצגת ב למים במזרח התיכון

http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7225/85289/Forum85289M223I1.ppt