בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

פיתוח מרחבי-תוכנית הלימודים החדשה

מצגות,סיכומים ושאלות בנושא הפיתוח המרחבי
מס. מחבר הערות הורדה
1. משה חוטר פתרון חמש השאלות הראשונות.
14369 Bytes
2. משה חוטר מתכונת פיתוח מרחבי
592384 Bytes
3. ערן חדד פתרון לאנסין פולין
40960 Bytes
4. ערן חדד אנסין פולין
42496 Bytes
5. משה חוטר תוספות לבחינת הבגרות והמתכונת
32768 Bytes
6. משה חוטר במאגר זה לא נמצאים כל הנושאים אלא חלקם
57856 Bytes
7. משה חוטר נדדי פיתוח
35328 Bytes
8. משה חוטר הגירה חיצונית והשפעתה
11782 Bytes
9. משה חוטר הנחיות מפורטות לבחינת הבגרות
38912 Bytes
10. תרצה ארגמן שיטת הצב"ר לניתוח פרמידת גילאים
35353 Bytes
11. משה חוטר הבדלים בפיתוח מרחסי-גלעין שוליים
714752 Bytes
12. ברוך שקד מצגת המסכמת מדדים להשוואה בין מדינת מפותחות למתפתחות
2023936 Bytes