בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

צילום

תחרות צילום - נק' מבט דרך הצילום
אנו מתחילים בתחרות צילום לפי נושאים. בכל חודש יתפרסם נושא, וכל אחד (תלמידים, מורים, הורים) יוכל לשלוח תמונה בנושא.
התמונה שתבחר תזכה בפרס. את התמונה נא לשלוח לכתבת : lucypaz@yahoo.com
 
כללי השתתפות:
1. הצילום חייב להיות מצולם בזמן התחרות (לא תתקבל תמונה שצולמה מזמן).
2. כל אדם יוכל לשלוח תמונה אחת בלבד.
3. לאחר סגירת התחרות, התמונות יתפרסמו באתר ביה"ס וצוות שופטים המורכב מתלמידים ומורים, יבחר את התמונה המנצחת.
לפרטים נוספים נא לפנות ללוסי פז.

תחרות מס' 3: נופים - תחילת התחרות 04/06/08 ומסתיימת ב-10/10/08