בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

עתידים -10-2009

מס. מחבר הערות הורדה
1. סולי ילין דיאלוג בחשיכה ופעילויות נוספות לתלמידי קדם בתל-אביב
28160 Bytes
2. סולין הזמנה לטכניון ולהצגה באנגלית
80896 Bytes
3. סולי ילין תלמידי קדם עתידים בסיור במנחת פיק במלטים
39424 Bytes
4. סולי יליו יום המדע 2009
728064 Bytes
5. סולי יליו פתיחת השנה בקדם עתידים 2009
724992 Bytes