בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

מכונית סולרית

מס. מחבר הערות הורדה
1. סיני קובץ של סיני על פרויקט מכונית הסולרית
26624 Bytes