בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

נושאים לפרויקט בפיסיקה

נושאים לפרויקט פיזיקה ט

הנושא

הניסוי

תנועה במישור

1.השפעת זווית השיפוע על תנועה של עגלה במישור.

 

2.השפעת המסה בשיפוע על תנועה של עגלה במישור.

 

3.השפעת סוג (החומר) של משטח בשיפוע על תנועה של עגלה במישור.

נפילה חופשית

4. השפעת חומר של גוף על נפילה חופשית.

 

5. השפעת צורה של גוף על נפילה חופשית.

 

6. השפעת מסה של גוף על נפילה חופשית.

כוח עילוי

7. השפעת סוג הנוזל על כוח העילוי.

 

8. השפעת צורה של גוף על כוח העילוי.

 

9. סוג החומר של הגוף על כוח העילוי.

תאורה

10. מרחק של מקור האור על עוצמת התאור.

 

11. סוג החיבור של הנורות על עוצמת האור.

ביולוגיה

12. השפעת מרחק הריצה על דופק.

 

13. השפעת מרחק הריצה על לחץ הדם.

 

14. השפעת עומס פיזי על הדופק ולחץ הדם.

חום

15.השפעת מסת הנוזל על קצב ההתחממות.

 

16. השפעת המקום בחדר על הטמפ'

חקלאות

17. השפעת המקום על נביטה וגידול הצמח.( שמש/צל/ חצי צל/ חושך)

 

18. השפעת הטמפ' על נביטה וגידול הצמח.

 

19. השפעת האור ע ל גידול הצמח.

 

20. השפעת הלחות על גידול הצמח.

אלקטרוניקה

 

חיישני טמפ'

21. השפעת הטמפ' על התנגדות הטרמיסטור. (חימום במים)

 

22. האם קצב שינויי התנגדות הטרמיסטור  קבועה בעליה ובירידת הטמפ'.         (חימום וקירור במים)

 

23. השפעת הטמפ' על טרמוסטט.

חיישני אור

24. השפעת עוצמת האור על התנגדות החיישן.

 

25. תאים פוטו אלקטריים. עוצמת המתח כתלות בעוצמת האור.

 

26. חיבור תאים פוטו אלקטריים בטור ובמקביל.

 

 

 

27. בדיקת חיבור סוללות בטור ובמקביל.

 

28. מהו הקשר בין מרחק הנורה לתא פוטו אלקטרי, לעוצמת הזרם שהתא יוצר?

 

29. מהו הקשר בין צבע האור לעוצמת הזרם שתא יוצר?

 

30. מהו הקשר בין קצב פעימות הלב לעוצמה של הפעילות הפיזית?

 

31. מהו הקשר בין קצב הנשימות לעוצמת הפעילות הפיזית?

 

32. מהו הקשר בין קצב פעימות הלב לזמן הפעילות הפיזית?

 

33. מהו הקשר בין קצב הנשימות לזמן הפעילות הפיזית?

 

34. מהו הקשר בין סוגי המתכות, שנלקחו לבניית תא אלקטרו כימי, לעוצמת הזרם החשמלי, שהתא מייצר?

 

35. מהו הקשר בין קצב פליטת מימן בתגובה בין מתכת לחומצה, לריכוז החומצה?

 

36. האם העישון משפיע על פעילות הלב בעת מאמץ פיזי?

 

37. האם העישון משפיע על פעילות הראות בעת מאמץ פיזי?

 

38. כיצד משפיע צבע האור על קצב צמיחת נבטים?

 

39. מהו הקשר בין סוגי הפירות שמהם נבנה תא כימי , לעוצמת הזרם החשמלי שמייצר התא?